Geldig voor in het stamboek ingeschreven pony’s

STER

Dit is mogelijk voor merries en ruinen.
Een pony met een zeer goed exterieur en onberispelijk van type met voldoende beweging. Witte aftekeningen aan de benen zijn niet toegestaan, enkele witte haren voor het hoofd zijn geen bezwaar.

KEUR

Een stermerrie met een afstammeling die op driejarige leeftijd of ouder een eerste premie behaald heeft.

PREFERENT MERRIE

Op basis van de keuringsresultaten van de nakomelingen van de merrie.
Een merrie, waarvan minimaal drie nakomelingen zijn opgenomen in het stamboek en op driejarige leeftijd of ouder een eerste premie behaald hebben.

PREFERENTE HENGST

Op basis van de keuringsresultaten van de nakomelingen van de hengst. Een hengst waarvan minimaal drie nakomelingen het predikaat ster (merries en ruinen) hebben behaald of goedgekeurde hengsten zijn.

PRESTATIE

Voor merries, hengsten en ruinen uitsluitend op basis van hun eigen prestaties.

Deze dienen onder het zadel in dressur of springen in de klasse L twee winstpunten behaald te hebben, of een ABOP certificaat, of aangespannen rijden in klasse M.

PRESTATIE FOKMERRIE

Merrie met drie nakomelingen die allen voldoen aan het predikaat PRESTATIE.

ELITE

Predikaat kan worden behaald door merries nadat 5 nakomelingen een eerste premie hebben behaald op de nationale merriekeuring van het D.P.S.

KROON

Predikaat kan worden behaald nadat deze zelf 5 maal een eerste premie heeft behaald tijdens de nationale merriekeuring van het D.P.S.

De predikaten Keur, Preferent, Prestatie Fokmerrie en Elite kunnen postuum worden toegekend.

Procedure volgens welke een pony een predikaat kan verkrijgen.

Ster: op de nationale keuring kan een merrie of ruin tijdens de individuele beoordeling als “voorlopig ster “ worden aangewezen door de jury. In de middag zullen de “voorlopig ster” merries en ruinen door het voltallige juryteam worden beoordeeld en kan de ster definitief worden toegekend of wordt de pony afgewezen.

Indien de pony wordt afgewezen, kan het voorkomen dat deze in een volgend jaar opnieuw wordt aangewezen als voorlopig ster, en wordt de procedure herhaald.

Overige predikaten: deze dienen door de eigenaar van de pony te worden aangevraagd bij het secretariaat van het stamboek, waarbij de eigenaar aangeeft op basis van welke prestaties het predikaat zou kunnen worden toegekend. Behaalde predikaten worden aangetekend in het paspoort van de pony. Het paspoort dient dus tevens te worden opgestuurd naar het stamboekkantoor,