Auteur: Dhr. A. van Ingen

Het is algemeen gebruikelijk om bij de naamgeving van een veulen de naam te koppelen aan een stalnaam. In Nederland doen we dat vaak door de naam voorop te plaatsen en de stalnaam erachter. In Engeland, het moederland en dus ook het moederstamboek van de Dartmoorpony, is het verplicht de stalnaam [Prefix] voorop te stellen; bv. Stapelbroeks Lonneke.

Deze Prefix moet geregistreerd worden bij het Central Prefix Register,een instantie die stalnamen inventariseert,controleert en registreert voor heel Europa.  Wil iemand een nieuwe stalnaam invoeren, dan moet eerst gecheckt worden of dat mogelijk is. Aan deze Prefixen zijn eisen gesteld:

  • in hoofdzaak eenwoords Prefixen gebruiken
  • mogen niet geschreven worden met een apostrof S ( komma s)
  • de S mag wel direct vast aan de stalnaam, bijv. Stapelbroeks Lonneke.
  • er mogen geen streepjes of haakjes toegepast worden.
  • ook mogen geen landenafkortingen gebruikt worden.

Het is binnen ons Stamboek niet verplicht, maar om zoveel mogelijk de lijn van ons moederstamboek Engeland te volgen, lijkt het ons een goed advies voor fokkers om hier rekening mee te houden.

Daarnaast bestaat er binnen ons Stamboek een alfabetische volgorde voor de eerste letter in de naam van een nieuwgeboren veulen. Voor 2009 is dat de letter T.  Ook dat is niet verplicht, maar wenselijk en ook wel gemakkelijk om bepaalde jaargangen te herkennen en te vergelijken.

Met vriendelijke groeten,
Anton van Ingen, voorzitter