Het Nederlands Dartmoorpony stamboek is opgericht op 30 december 1963, stelt zich als doel, de bevordering van de fokkerij in de ruimste zin genomen, van Dartmoorpony’s in Nederland.

De vereniging wil dat doel bereiken door het aanleggen en bijhouden van een stamboek, waarin Dartmoorpony’s van bekende afstamming, na als 3-jarige goedgekeurd te zijn voor opname, ingeschreven kunnen worden.

Zij wil het ras in stand houden en het fokken van een goede rastypische Dartmoorpony bevorderen, met aandacht voor de gebruiksmogelijkheden:

  • goede, raszuivere en gezonde fokproducten.
  • sport- en recreatiepony voor kinderen.
  • aangespannen sport- en menpony voor volwassenen.

Het Nederlands Dartmoorpony Stamboek is als dochterstamboek van de Engelse Dartmoor Pony Society (het moederstamboek) erkend en moet zich als zodanig houden aan de regels  en voorwaarden daardoor gesteld.

Het Bestuur bestaat uit 5 personen, er wordt 1 keer per jaar een Algemene ledenvergadering gehouden. Het Bestuur vergadert enkele keren per jaar en verder per mail of telefoon.

Een Promotieteam zorgt voor deelname aan diverse shows en paardenevenementen en 1  keer per jaar wordt er een Nationale Keuring van Dartmoorpony s gehouden, met daarnaast nog een centrale Hengstenkeuring voor goedkeuring voor dekhengst. Op die keuringen worden de pony’s beoordeeld door een door de leden aangesteld jurycorps.

Via het Bestuur en het Secretariaat kunnen geinteresseerden informatie verkrijgen over fokkerij en gebruik van de Dartmoorpony in Nederland.

Klik op exterieur om de na te streven raskenmerken te lezen.