Onder deze knop kunnen persoonlijke verhalen over Dartmoors gedeeld worden. Een beknopte tekst en goede foto kan worden ingediend bij de webmaster. Het bestuur houdt zich het recht voor ingediende teksten (in overleg) in te korten, of te weigeren als deze in strijd zijn met de doelstellingen van het stamboek of daar niet aan bijdragen.