Aan de leden,
Namens het bestuur delen wij u onderstaand de bijzonderheden mee betreffende het programma van onze Nationale Keuring op zaterdag 2 september a.s. op het terrein “De Hietmaat” (Zelhemseweg) te Hengelo (Gld).

De deelname aan de keuringsrubrieken staat open voor alle geregistreerde pony’s, het inschrijfgeld bedraagt voor leden 5 euro per pony, voor niet-leden 10 euro per pony.

Voor de Bixie, de dressuurproeven en vaardigheid dient voor leden 2 euro inschrijfgeld betaald te worden, voor de gebruikersrubrieken betalen niet-leden 5 euro per pony en/of per persoon.

In de navolgende rubrieken kan worden deelgenomen:
◦1. Hengstveulens
2. Merrieveulens
3. Eenjarige merries
4. Tweejarige merries
5. Eenjarige hengsten
6. Driejarige merries
7. 4 jaar en oudere merries zonder veulen
8. 4 jaar en oudere merries met veulen
9. Stermerries voor plaatsing
◦10. 3 jaar en oudere sportpony’s
◦11. 3 jaar en oudere ruinen
◦12. Part breds (>25% Dartmoorbloed)
◦13. Leading Rein
◦14. Bixie, Dressuur of behendigheidsspel
◦15. Bestgaande onder het zadel
◦16. Dressuur, vaardigheid mennen (enkel- of dubbelspan)
◦17. Bestgaande in het tuig
◦18. Fokgroepen

Wijze van inschrijving:
Voor inschrijving dient uitsluitend gebruik worden gemaakt van bijgevoegd aangifteformulier!!

Voor de rubrieken 13 t/m 17 dient u tevens aan te geven de leeftijd van de ruiter/ menner en de betreffende klasse waarin u wenst deel te nemen.

De sluiting van de inschrijving is bepaald op 10 augustus a.s.

De inschrijvingen moeten gezonden worden aan:

Vereniging Het Nederlands Dartmoor Pony Stamboek, Westeind 5, 5245 NL Rosmalen

Kampioenschappen
De kampioenschappen worden toegekend het beste veulen, jeugdkampioen(e) en de kampioen merrie.

Tenue geleiders
Op de keuring zien we de begeleiders graag in witte broek en witte shirt (c.q. trui) of in rijkostuum.

Sterpredikaat
Pony’s die eventueel in aanmerking kunnen komen voor het sterpredikaat worden aangewezen tijdens de premiekeuring en komen in het middagprogramma terug voor definitieve aanwijzing. Dit laatste gebeurt door alle juryleden tezamen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur van de Vereniging
Het Nederlands Dartmoor Pony Stamboek

H.F.M. van Rossum,
secretaris
P.S. Voor buitenlandse leden geldt, dat zij bij hun inschrijving een afstammingsbewijs/paspoort
moeten inleveren.
——————————————————————————————————————